Více o genderové rovnosti

Rovné odměňování

V roce 2005 vznikl ve spolupráci mezi Univerzitou v Ženevě a SGS, přední světovou společností v oblasti certifikace a inspekce certifikační proces týkající se rovného odměňování.

Více viz: www.equalsalary.org

Véronique Goy Veenhuys

je zakladatelkou a generální ředitelkou nadace Rovné odměňování, která uděluje certifikát rovného odměňování, díky němuž mohou společnosti snadno zkontrolovat a propagovat spravedlivost své platové politiky.

Véronique Goy Veenhuys je rozenou podnikatelkou. Umí rozpracovat nápady do podoby podnikatelského záměru a ten pak přivést k životu. Má magisterský titul z Fakulty ekonomie Univerzity v Ženevě a EMBA z Haute Ecole de Gestion de Neuchâtel.

Je vdaná, její manžel je Holanďan a mají spolu dospělou dceru a syna.

Čerpá energii z přírody, ke které nikdy nemá daleko.

Kontakt

Fondation Equal-Salary
BD DE Charmontey 15
1800 Vevey Švýcarsko
Tel.: +41 21 965 20 35