Více o genderové rovnosti

Poradní sbor

Poradní orgán se členy ze sedmi evropských zemí se sešel dvakrát v průběhu projektu. Experti/ky na genderovou problematiku a členové/ky institucí udělující ceny za rovné příležitosti pro ženy a muže hovořili/y výsledcích projektu s projektovými partnery a poradí jim s validací a valorizací výstupů na mezinárodní úrovni.

Členové a členky:

Anita Sares
Rada pro rovnost v práci a zaměstnanosti (CITE), Rovnost je kvalita (Equality is Quality)
Portugalsko
Doris Doblhofer
Evropská sí» gender mainstreaming - ewiv
Rakousko
Anne-Marie Theisen
ACORD international s.a.
Lucembursko
Zita Küng
Evropská sí» gender mainstreaming - ewiv
Rakousko
Véronique Goy Veenhuys
Rovné odměňování
Switzerland
Claire Pickerden
Konsorcium Univerzity White Rose
Velká Británie
Valter Fissamper
Národní centrum pro profesní zaměření (EKEP)
Řecko