Více o genderové rovnosti

Staatspreis für Chancengleichheit in F&E

Země

Rakousko

Vyhlašováno jako :

Soutěž

Poprvé vyhlášeno:

2009

Název :

Národní cena za rovné příležitosti ve vý zkumu a vývoji

Vyhlašuje :

S polkové ministerstvo dopravy, inovací a technologií (BMVIT)

Vyhodnocuje :

ÖGUT - FEMtech centrum pro kompetence

Hodnocené organizace :

Firmy s intenzivním výzkumem a vývojem, neuniverzitní výzkumné instituce

Hodnoceno na základě:

Nástroj e vlastního hodnocení

Kategorie hodnocených organizací :

Různé ceny pro malé a střední firmy a pro velké společnosti, nicméně přihlášky jsou pro obě kategorie stejné

Počet oceňovaných organizací:

6

Stručný popis /specifika

Soutěž se poprvé konala v roc e 2009 a cenu udělilo rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií. Do soutěže se mohou hlásit firmy s intenzivním výzkumem a vývojem a neuniverzitní výzkumné instituce jakékoli velikosti.

Národní cena za rovné příležitosti ve výzkumu a vývoji má šest podkategorií. Výherce také získá odměnu ve výši 10 000 eur, která je určena na spuštění konkrétního opatření na podporu rovných příležitostí.

ODKAZ: www.femtech.at/index.php?id=34&L=2