Více o genderové rovnosti

Ceny za rovné příležitosti

Většina projektových partnerů uděluje ceny či poskytuje audity se závěrečným oceněním pro podniky a/nebo instituce vysokého školství.

Všechna ocenění usilují o propagaci rovných příležitostí pro ženy a muže v pracovním životě. Kromě některých specifických témat považují všechny organizace za klíčové tyto oblasti:

  • Vyhledávání a přijímání nových zaměstnanců a zaměstnankyň a rozvoj lidských zdrojů (např. školení a vzdělávání pro zaměstnankyně)
  • Korporátní kultura a zvyšování povědomí managementu o problematice rovných příležitostí (např. sepsání korporátní filosofie, aktivity/školení na zvyšování povědomí)
  • Příjmy zaměstnanců a zaměstnankyň
  • Podíl žen a mužů ve vedoucích pozicích
  • Sladění kariéry a rodiny neboli work/life balance

Ceny za rovné příležitosti

Další četba: Ocenění a soutěže v oblasti genderové rovnosti v Evropě (pdf)