Více o genderové rovnosti

Často kladené otázky

Co nabízí e-kufřík?

E-kufřík projektu GenCo je uživatelsky přátelský moderní softwarový nástroj nabitý informacemi a zajímavými příklady, který slouží personalistům, personalistkám a dalším odborníkům na pracovní sílu a vedení studentů jako inspirace a rádce při zavádění opatření na podporu rovnosti žen a mužů v jejich organizacích po celé Evropě.

Odkud pocházejí sebrané příklady?

Příklady sebrané v e-kufříku pocházejí z Velké Británie, Litvy, Rakouska, Německa, České republiky, Řecka, Lucemburska, Portugalska a Švýcarska.

Většina partnerských organizací projektu a někteří/ré členové a členky poradního výboru udělují ocenění za prosazování genderové rovnosti nebo pomáhají zavádět opatření na podporu rovnosti žen a mužů ve firmách a/nebo vzdělávacích institucích. Většinou příkladů tedy pochází z organizací, které získaly v příslušné zemi ocenění za prosazování rovnosti žen a mužů.

Uživatelé a uživatelky mohou v e-kufříku vyhledávat příklady dobré praxe z několika kategorií.

Co se skrývá pod jednotlivými kategoriemi?

Co se skrývá pod kategorií „Kariéra a profesní rozvoj“?

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Kvalifikační kurzy s genderovou tematikou
 • Zvyšování vnímavosti vedoucích pracovníků a pracovnic k problematice rovnosti žen a mužů
 • Zapojování pracovníků, např. do komisí či projektů, jejich podpora při ucházení se o nové funkce
 • Sběr a analýza dat o personálním rozvoji zaměstnanců/kyň
 • Programy mentoringu
 • (pouze pro vědecké instituce) Podpora mladých vědkyň prostřednictvím nabídky karierního postupu a plánování kariéry
 • (pouze pro vědecké instituce) Personální rozvoj pomocí dosazování žen do funkcí důležitých pro jejich karierní rozvoj

Co se skrývá pod kategorií „Vyhledávání a výběr kandidátů/kandidátek pro volné pozice“?

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Stanovování cílů pro najímání osob na kvalifikovanou práci
 • Genderově neutrální výběr kandidátů/ek na volné pozice
 • Aktivity směřující ke zřizování míst pro mladé stážisty a stážistky a učně a učnice
 • Kariérové poradenství pro žákyně a studentky, karierové dny
 • Strategie a aktivity na podporu karierního růstu žen prostřednictvím nabídkového řízení
 • HR marketing

Co se skrývá pod kategorií „Slaďování pracovního / profesního a soukromého života“?

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Možnosti zavedení flexibilní pracovní doby a místa pro zaměstnance/kyně
 • Podpora mužů, aby využívali pracovní dobu, zohledňující jejich rodinný život a čerpali rodičovskou dovolenou
 • Opatření na podporu částečných úvazků na manažerských pozicích
 • Slaďování pracovní doby a doby na další vzdělávání za využití konzultací a poskytování informací, systémová řešení absencí zaměstnanců/kyň např. z důvodu nemoci dítěte, zajišťování péče o děti apod.
 • Opatření na zapojování matek A otců během rodičovské dovolené (např. díky udržování kontaktu či nabídky dalšího vzdělávání)

Co se skrývá pod kategorií „Podpora rovnosti žen a mužů ze strany top managementu a oficiální podpůrná opatření“?

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Ukotvení principů rovnosti žen a mužů ve způsobu obsazování funkcí, v závazných dokumentech, v rozvoji organizace
 • Zařízení na podporu implementace opatření zvyšujících rovnost žen a mužů
 • Tvorba/podpora sítí kontaktů
 • Stanovování cílů pro manažery/ky týkající se povyšování žen
 • Zohledňování genderového hlediska např. při propagaci značky či produktů, při tvorbě marketingových strategiích nebo při náboru zaměstnanců a zaměstnankyň

Co se skrývá pod kategorií „Nástroje managementu a hodnocení v rozvoji organizace“?

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Využívání hlediska genderové rovnosti v kontrolních mechanismech a hodnotících procesech
 • Zapojování žen do orgánů s rozhodovací pravomocí
 • Sběr a zpracování údajů o zaměstnancích/kyních zohledňující genderové hledisko
 • Ankety mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi

Co se skrývá pod kategorií „Organizační kultura“?

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Zohledňování hlediska rovnosti žen a mužů v cílech a politice organizace
 • Povyšování zaměstnanců/kyň v prostředí vzájemné spolupráce založené na hodnotách partnerství a týmové práce

Co se skrývá pod kategorií „Výzkum a design?“

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Mezioborový výzkum vztahů týkajících se přímo žen a genderových otázek
 • Vyhodnocování opatření a nástrojů na zvyšování zastoupení žen ve výzkumu / studijních programech v oborech matematiky, informatiky, a v přírodovědných a technických oborech

Co se skrývá pod kategorií „Výuka a vzdělávání?

Toto téma obsahuje opatření mj. z těchto oblastí:

 • Strategie a aktivity na podporu začleňování žen a genderového hlediska do výzkumu, výuky a studia
 • Strategie a aktivity na zvyšování podílu studentek v oborech, kde bývají tradičně málo zastoupeny

Je možné se spojit s organizacemi, které poskytly příklady svých opatření?

Je to možné. U jednotlivých příkladů jsou uvedeny kontaktní údaje společností, které dané opatření poskytly ke zpracování.