Více o genderové rovnosti

Sada nástrojů

Za součsné hospodářské situace se vyplácí využívat veškerý dostupný lidský potenciál. Snaha o rovné zastoupení žen a mužů ve firemních procesech představuje využití celého spektra dovedností spojených s vedením lidí a tím pádem i zlepšení vyhlídek na celkové zvýšení produkce.

Aby mohla být jakákoli firma či vzdělávací instituce úspěšná a udržitelná na trhu, musí veškeré změny, které provádí, podložit rozsáhlou studií nebo přehledem jejich přínosů. Změny musí navíc odpovídat potřebám firmy či instituce. Soubor případových studií, které jsme sebrali v zemích napříč EU, představuje příklady dobrých praxí na podporu genderové rovnosti ve firmách a na univerzitách, které můžete snadno zavést i ve své organizaci. Tyto příklady zahrnují mimo jiné modely jak zvyšovat podíl žen při náboru zaměstnanců, příklady jak je udržet, návody na zkvaltinění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem zaměstnaců a další nástroje řízení lidských zdrojů, které zvýší kredit vaší organizace v očích žen i mužů.