Více o genderové rovnosti

Podmínky užívání

Poznámka:

Veškeré informace umístěné na těchto webových stránkách jsou zveřejněné v dobré víře a vycházejí z pramenů, které považujeme za spolehlivé a v době zveřejnění aktuální. Přesto nemůžeme garantovat jejich správnost a úplnost.

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na veškeré zveřejněné texty přísná pravidla autorského zákona. Příspěvky externích autorů, dalších spolupracovníků a tiskových agentur nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce.


Redakce:

Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs)
Technische Universitaet Dortmund

Evinger Platz 17
44339 Dortmund
Tel.: +49-231-8596-282
e-mail: feldmann@sfs-dortmund.de

Hypertextové odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na externí stránky. Pokud kliknete na tyto odkazy, opustíte tyto stránky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za správnost informací obsažených na externích stránkách, nepřebíráme jejich obsah ani nemusejí vyjadřovat naše stanovisko. Nezodpovídáme za tyto externí stránky, a proto za ně nepřebíráme žádné záruky.

Změny vyhrazeny

Veškeré zveřejněné informace jsou nezávazné a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo měnit, doplňovat, smazat, pozastavit nebo ukončit svoji webovou prezentaci či její části bez předchozího upozornění.

Autorská práva, ochranné známky a další ochranná práva

Autorská práva jsou v držení partnerství projektu GenCo. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah a uspořádání těchto webových stránek jsou chráněny autorskými právy a dalšími ochrannými právy. Obsah jako celek nebo jeho části mohou být reprodukovány pouze pro osobní, a ne pro obchodní účely s výjimkou tiskových informací. Obsah nesmí být měněn či zveřejňován na externích stránkách bez předchozího písemného souhlasu partnerství GenCo. Autorská práva k některým prvkům na těchto stránkách, např. k obrázkům mohou patřit třetím stranám.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor/ka. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.