Více o genderové rovnosti

Vítejte na stránkách projektu GenCo

GenCo video

GenCo – Zlepšování kompetencí, týkajících se rovnosti žen a mužů ve firmách a ve výzkumných a vzdělávacích institucích

GenCo je projekt financovaný z programu Leonardo Da Vinci a má za cíl vytvořit sadu on-line nástrojů na podporu genderové rovnosti v EU. Je určen pro ty, kteří ve firmách pracují s lidskými zdroji a se studenty na vysokých a vyšších odborných školách.

Přejděte na Sadu nástrojů