Více o genderové rovnosti

Online dotazníkové šetření

V projektu proběhlo on-line dotazníkové šetření mezi osobami v rozhodujících pozicích v podnicích a akademických institucích, které se v minulosti ucházely o ocenění za prosazování rovnosti žen a mužů. Uvedli, jaký typ informací na téma rovnosti žen a mužů se obtížně získává a jaké informace by pomohly zlepšit rovnost žen a mužů v organizacích.

Výsledky šetření budou využity pro shromáždění užitečných zkušeností, které by mohli využívat HR manažeři a manažerky.

Dotazník [CZ]

Výsledky šetření[EN]