Více o genderové rovnosti

TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), Německo

Maresa Feldmann (koordinátorka)
Evinger Platz 17
44339 Dortmund
Německo

Tel: +49-(0)231-8596-282
Fax: +49-(0)231-8596-100
e-mail: Feldmann@sfs-dortmund.de

Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) při Technické univerzitě v Dortmundu je institut, který se zabývá výzkumem a konzultacemi z pracovní oblasti. Věnuje se tématům jako rozvoj organizací, plánování práce, personální politika, „síťová ekonomika“, genderová opatření a studium ženské otázky, vzdělávání a odborná příprava, evropská pracovní politika, demografické změny a globalizace. SFS má na kontě přes 80 projektů v rámci celé řady programů jako LEONARDO, GRUNDTVIG, NOW, HORIZON, EQUAL, ESF, 5. – 6. rámcový program. Institut má také bohaté zkušenosti s výzkumem a poradenskou činností v oblasti genderu a diverzity. Mezi poslední projekty na tomto poli patří: „Rodina: podpora rodinného vzdělávání o slaďování pracovního a osobního života“ (CŽV), „GED-PLAN: rovnost mužů a žen a plánování s ohledem na diverzitu na pracovišti“ (CŽV), „Vývoj on-line nástroje pro hodnocení firem v oblasti diverzity“ (Online-diverzita) a „Konzultace pro lucemburskou vládu k Programu pozitivní diskriminace“.

www.sfs-dortmund.de