Více o genderové rovnosti

TU Berlin

Kathinka Best, M.Sc.
Hardenbergstraße 20
10623 Berlin
Německo

Tel: +49 30 680 7969-23
e-mail: kathinka.best@tu-berlin.de

Technická univerzita v Berlíně se může pochlubit dlouhou a úspěšnou tradicí výuky a výzkumu. V roce 1799 byla založena její významná předchůdkyně, Stavební akademie. V roce 1946 byla univerzita obnovena pod názvem Technische Universität Berlin. Jejích sedm fakult nabízí 50 oborů z oblasti strojírenství a přírodních věd, ekonomie a podnikání, plánování, humanitních a sociálních věd. Na univerzitě je zapsaných 27 000 studentů. Téměř 36 % představují ženy a 21 % studentů je ze zahraničí. Vyučuje zde 315 profesorů/profesorek a dalších 1 972 akademických pracovníků/pracovnic. TU Berlin zaměstnává celkem 2 050 osob v administrativě, dílnách a laboratořích, což z ní činí jednu z největších technických univerzit v Německu.

Prof. Dr. Martina Schraudner je vedoucí oddělení “Gender a Diverzita v organizacích” na Technische Universität Berlin (TU).

Martina Schraudner je také členkou představenstva Total-E-Quality e.V. Toto sdružení usiluje o prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v oblasti podnikání, vědy, politiky a veřejné správy a patří mezi nejuznávanější evropské instituce udělující ceny v soutěžích s vysokým počtem kandidátů (www.total-e-quality.de).

Prof. Schraudner je vedoucí oddělení Gender a diverzita v organizacích na katedře Obráběcích strojů a řízení továren při Technische Universität Berlin. Její výzkum se v současnosti zaměřuje na integraci různých hledisek inovačního procesu v raných fázích plánování. To vyžaduje systematické zapojování potenciálních uživatelů a neustálý dialog mezi různými vědními obory a aktéry a zároveň připravenost zohledňovat odlišná hlediska při rozhodovacím procesu.

Martina Schraudner pracovala v několika výborech německé vlády pro inovaci a je členkou expertní skupiny EU „Strukturální změny“. Podnikla první kroky pro zavedení strategií genderového mainstremingu v německých výzkumných institucích začleňováním genderových otázek do různých výzkumných témat.

www.tu-berlin.de