Více o genderové rovnosti

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece,
Řecko

Aristotelis Alexopoulos
6-8 Xenias Str.,
115 28 Athens
Řecko

Tel: +30 210 8964531
Fax: +30 210 8963302
e-mail: aalexopo@alba.edu.gr

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece byla založena v roce 1992 společným úsilím Řecké obchodní federace (SEV), předního svazu zaměstnavatelů v Řecku a Řecké asociace managementu (HMA). Přípravné práce na založení školy i vedení v prvního roku její existence byly financované Evropskou komisí a z příspěvků jejích korporátních členů. V únoru 1995 se k výše uvedeným organizacím připojila Aténská obchodní a průmyslová komora (ACCI) jako třetí zastřešující instituce řecké obchodní komunity, pod jejíž záštitou ALBA nyní funguje.

ALBA se má stát jednou z předních evropských vysokých obchodních škol zaměřených na výzkum, a to díky vysoce kvalitní výuce a intelektuálnímu vlivu v oblasti obchodu, která láká vynikající studenty z celého světa.

Posláním ALBA je vychovávat vizionářské vůdce zítřka, kteří budou působit jako nositelé změn a budou se podílet na formování obchodního světa posouváním hranic znalostí týkajících se řízení obchodních organizací a přibližováním těchto znalostí lidem z praxe. Vytváření a šíření znalostí jsou naše dva neoddělitelné cíle.

Výzkum je ústředním pojmem základní vize, poslání a provozu instituce. Vše, čím se ALBA zabývá, musí být řízené nebo inspirované vysoce kvalitním výzkumem. Pokud jde o vzdělávání, řídíme se pravidlem, že kvalita ve výuce je přímo odvozena od kvality výzkumu, již definujeme výhradně prostřednictvím publikační činnosti ve špičkových mezinárodních recenzovaných odborných časopisech a žebříčků na základě citací.

Jádro pedagogického sboru ALBA tvoří 20 držitelů titulu PhD se zkušenostmi s výukou a výzkumem z předních mezinárodních univerzit. Ke spolupráci s místními pedagogy a k výuce zveme též vybrané akademiky z univerzit v Evropě a USA.

Všechny naše MBA programy jsou akreditované sdružením MBA (AMBA) a naše magisterské (master) programy v oboru financí a strategického řízení lidských zdrojů jsou akreditované v rámci EPAS (EFMD Programme Accreditation System). Náš magisterský program v oboru financí a v oboru obchod pro právníky figurují na seznamech Financial Times. ALBA zaujímá 21. příčku na seznamu nejlepších 70 obchodních škol v Evropě podle hodnocení mezinárodní organizace topmba.com z roku 2009. ALBA zaujímá první místo mezi předními obchodními školami, které se účastní soutěže Evropský podnikatelský záměr roku, protože za posledních 10 let získala nejvíce hlavních cen a dalších ocenění.

ALBA spolupracuje s řadou prvotřídních evropských univerzit a výzkumných center na výzkumných projektech financovaných v rámci Evropské unie. Prostřednictvím katedry Aplikovaného výzkumu a inovací se ALBA aktivně zapojuje do primárního i aplikovaného výzkumu v oblasti řízení lidských zdrojů, pracovního prostředí a rovnosti žen a mužů na pracovišti. Máme také rozsáhlé zkušenosti s pořádáním vzdělávacích setkání na akademické úrovni a mezinárodních konferencí pro postgraduální studenty a/nebo manažery. Fungujeme jako akademický partner a hlavní hodnotitel v soutěži Nejlepší zaměstnavatel v Řecku (organizované Institutem Skvělé pracoviště) a v neposlední řadě jsme organizátorem soutěže „Pět nejlepších společností s rovnými příležitostmi v Řecku“.

www.alba.edu.gr
www.equal-anthisi.gr/wwwgreek/act_details.asp?d_id=22&page=2
www.greatplacetowork.gr