Více o genderové rovnosti

ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik), Austria

Beatrix Hausner
Hollandstraße 10/46
1020 Wien
Rakousko

Tel: +43 (0)1 315 6393 14
Fax: +43 (0)1 315 6393 22
e-mail: beatrix.hausner@oegut.at

Rakouská společnost pro životní prostředí a technologie byla založena jako neutrální platforma v roce 1985. Zabývá se důležitými tématy společnými pro životní prostředí a technologie. Má na starosti mj.:

  • Pomoc státům střední a východní Evropy při řešení environmentálních problémů

  • Hodnocení právních, politických a ekonomických podmínek pro environmentální technologie a jejich další rozvoj

  • Informování široké veřejnosti o možnostech a rizicích spojených se životním prostředím a technologiemi

  • Řešení problémů týkajících se životního prostředí a technologií, které jsou důležité pro většinu jejích členů

V souvislosti s těmito úkoly ÖGUT aktivně prosazuje komunikaci a spolupráci mezi vědeckými institucemi, zástupci obchodní sféry, zaměstnanci a zaměstnavateli atd.

ÖGUT pracuje na poli gender a společenské udržitelnosti od roku 2004 a zaměřuje se na rovné příležitosti ve výzkumu a technických oborech. V roce 2009 pořádala ÖGUT Rakouskou státní cenu za rovnost žen a mužů v oblasti výzkumu a vývoje (Staatspreis für Chancengleichheit in F&E). Cenu uděluje Rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologií (Österreichischen Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie).

www.femtech.at/index.php?id=34
www.femtech.at/index.php?id=56&L=2