Více o genderové rovnosti

The UKRC, United Kingdom

(formerly known as The UK Resource Centre for Women in SET)

Jacki Mason
WISE Campaign
Quest House, 38 Vicar Lane
Bradford BD1 2NU
Velká Británie

Tel: +44 1274 7240 09
e-mail: info@wisecampaign.org.uk

UKRC je významná organizace prosazující rovnost žen a dívek v technických oborech. Sloužíme jako hlavní zdroj expertních znalostí, podkladů a příkladů dobré praxe z oboru a tím ovlivňujeme změny v zastoupení pohlaví mezi pracovníky v technických oborech a podporujeme tak růst obchodu a celoživotní výdělky žen i jejich kariérní ambice. Od roku 2004, kdy byla UKRC založena, usilujeme o změny v technických podnicích, organizacích a vzdělávacích oborech ovlivňováním strategické, organizační a programové úrovně, prosazováním modelů dobré praxe a využíváním produktů či školení jako nástrojů pro zapojení další aktérů. U organizací podporujeme zavádění principů diverzity a rovnosti do jejich každodenního chodu a programů a oceňujeme jejich výsledky prostřednictvím našich ocenění SET Fair Standard a Athena SWAN pro instituce vyššího vzdělávání.

www.theukrc.org

www.theukrc.org/for-organisations/set-fair-standard

http://www.athenaswan.org.uk/html/athena-swan/