Více o genderové rovnosti

SIF (Social Innovation Found)

Liudmila Mecajeva
Savanoriu Pr. 1
44255 Kaunas
Litva

Tel: +370 (0)3720 8331
Fax: +370 (0)3720 6575
e-mail: l.mecajeva@lpf.lt

SIF je nevládní organizace založená v roce 1994, která pomáhá nezaměstnaným a ekonomicky znevýhodněným ženám změnit svůj život tím, že jim poskytuje vzdělávání, sociální podporu, informace a poradenství. SIF působí na místní, národní a evropské/mezinárodní úrovni. Má více než desetiletou zkušenost s vytvářením sítí pro celoživotní učení a další rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů EU v roli manažera více než 20 evropských projektů a koordinátora v 5 dalších projektech EU. SIF se aktivně podílí na ovlivňování politiky implementací zákona o rovných příležitostech pro muže a ženy v Litvě a zákona o rovných příležitostech. SIF je zakladatelem a koordinátorem neformálního sdružení litevských neziskových organizací podporujících lidská práva žen, jež sdružuje přes 80 ženských NNO v Litvě. V současnosti vede SIF evropský projekt „GED-PLAN: plánování na pracovišti s ohledem na rovnost žen a mužů a diverzitu“.

SIF je aktivní v oblasti poradenství a rozvoje a má bohaté zkušenosti s rozvojem a implementací opatření na podporu rovnosti žen a mužů v organizacích. V rámci evropských projektů vytvořil mnoho inovativních konceptů.

www.lpf.lt