Více o genderové rovnosti

Partneři projektu

Partneři v projektu GenCo jsou většinou instituce, které udělují organizacím ocenění za kvalitní postupy při zajišťování rovnosti žen a mužů. Díky tomu mají bohaté zkušenosti se zaváděním genderové rovnosti.

Tato skupina organizací shromáždila řadu reálných zkušeností se zaváděním opatření na podporu rovnosti žen a mužů v rámci rozvoje zaměstnanců i celých organizací. Má také přístup ke společnostem z rozmanitých oborů a různých velikostí, k institucím vysokého školství i sociálním partnerům, profesním organizacím apod.

Spolupráce mezi partnery ze soukromého sektoru a z univerzit umožňuje předávání zkušeností mezi těmito sektory na národní i mezinárodní úrovni.

Koordinátor projektuMaresa Feldmann (koordinátorka)
TU Dortmund (Technická univerzita Dortmund)
Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs)

Evinger Platz 17
44339 Dortmund
Německo

Tel: +49-(0)231-8596-282
Fax: +49-(0)231-8596-100
e-mail: Feldmann@sfs-dortmund.de

PartneřiKathinka Best, M.Sc.

Department Gender and Diversity in Organisation

Fakultät Verkehrs- und Maschinensysteme, Fachgebiet Gender und Diversity in Organisationen, TU Berlin (Technická univerzita Berlín)

Hardenbergstraße 20
10623 Berlin
Německo

Tel: +49 30 680 7969-23
e-mail: kathinka.best@tu-berlin.de


Aristotelis Alexopoulos
ALBA
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece


6-8 Xenias Str.,
115 28 Athens
Řecko

Tel: +30 210 8964531
Fax: +30 210 8963302
e-mail: aalexopo@alba.edu.gr


Anna Kotkov
Gender Studies, o.p.s.

Gorazdova 20
120 00 Prahe 2
Česká republika

Tel: +420 (0)224 915 666
Fax: +420 (0)224 915 666
e-mail: office@genderstudies.cz


Beatrix Hausner
ÖGUT
Rakouská společnost pro životní prostředí a technologie


Hollandstraße 10/46
1020 Wien
Rakousko

Tel: +43 (0)1 315 6393 14
Fax: +43 (0)1 315 6393 22
e-mail: beatrix.hausner@oegut.at


Jacki Mason
The UKRC Britské informační centrum pro ženy v technických oborech

WISE Campaign
Quest House, 38 Vicar Lane
Bradford BD1 2NU
Velká Británie

Tel: +44 1274 7240 09
e-mail: info@wisecampaign.org.uk


Liudmila Mecajeva
SIF
Sociální Inovační Fond


Savanoriu Pr. 1
44255 Kaunas
Litva

Tel: +370 (0)3720 8331
Fax: +370 (0)3720 6575
e-mail: l.mecajeva@lpf.lt