Více o genderové rovnosti

Aktuální zpráva o stavu rovnosti mezi muži a ženami na pracovišti

Zpráva o stavu rovnosti mezi muži a ženami na pracovišti shrnuje situaci v této oblasti ve všech partnerských zemích v roce 2011. Jaké existují zákony na zajištění rovnosti žen a mužů? Jaká opatření či aktivity fungující v podnicích i akademických institucích by mohla inspirovat další organizace k větší podpoře rovnosti žen a mužů? Co definuje současný stav rovnosti žen a mužů na pracovišti v oblasti rovného odměňování, zastoupení žen na vedoucích pozicích, slaďování pracovního a osobního života apod.?

State of the art review [EN] [PDF]

Text zprávy [CZ] [PDF]