Více o genderové rovnosti

Sada nástrojů

V rámci projektu GenCo vznikne sada nástrojů s konkrétními a praktickými příklady opatření na podporu rovnosti žen a mužů, která zavedly organizace v celé Evropě. Půjde o netradiční pomůcku pro samostudium, která bude detailně popisovat jednotlivé příklady a postupné změny tak, aby pomáhaly, inspirovaly a motivovaly osoby v rozhodujících pozicích ke zvyšování rovnosti žen a mužů v jejich organizaci.

Hledat v sadě nástrojů

Sektor

Podnikání, výroba
Podnikání, služby
Vyšší vzdělávání
Neuniverzitní výzkumné instituce
Ostatní
Všechny sektory

Velikost

Oblast aktivity

Kariérní a profesní rozvoj
Nábor a obsazování volných pracovních míst
Slaďování práce a rodiny
Závazky vyššího managementu a firemní strategie v oblasti genderové rovnosti
Nástroje managementu a hodnocení v rozvoji organizace
Firemní kultura
Výzkum a design
Vzdělávání a výuka
Hledání klíčových slov

Osvěta
Ženské akademičky
Kariérní rozvoj
Péče o děti nebo závislé osoby
Dvoukariérní páry
Management diverzity
Rovné odměňování
Ženy ve vědě a technologiích
Flexibilní formy práce
Mateřská/rodičovská dovolená
Mentoring
Networking
Rekrutace
Sexuální obtěžování
Rozvoj dovedností
Průzkum mezi zaměstnanci/kyněmi
Ženy ve vedení
Závazek managementu
Gender a výzkum

Operátor
NEBO
A