... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Gender mainstreaming ewiv

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Gender mainstreaming ewiv (european economic interest grouping) ιδρύθηκε το 2004 από τις Doris Doblhofer και Zita Küng με σκοπό τη συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα και τη διάχυση γνώσης και εμπειριών μέσω ομιλιών, σεμιναρίων και workshop, πάντα στον τομέα της προώθησης των ίσων ευκαιριών ανδρών-γυναικών.

Βασική τομείς δραστηριοποίησης είναι: η ισότητα ευκαιριών στα δύο φύλα ως στοιχείο της ηγετικής ικανότητας, ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης ισότητας ευκαιριών, σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών προώθησης ισότητας ευκαιριών, έλεγχος ισότητας και ανάπτυξη προϋπολογισμού βάσει του φύλου.

Η Doris Doblhofer έχει σπουδές ψυχολογίας και οικονομικών εστιασμένες στην ηγεσία και στην οργάνωση. Διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ισότητας ευκαιριών στα δύο φύλα με διαλέξεις, σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιεύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς. Ιδρυτής του οργανισμού “Total Equality Austria” και εμπνευστής του ελέγχου ισότητας ευκαιριών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Η Zita Küng έχει σπουδάσει νομικά και οργανωσιακή συμπεριφορά. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία άνω των 40 ετών σε θέματα προώθησης ισότητας ευκαριών ανδρών – γυναικών με ειδίκευση σε νέες και καινοτόμες εφαρμογές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και σχεδιασμού προϊόντων. Κόουτς στελεχών και εκπαιδευτής σε θέματα στρατηγικής, επικοινωνίας και εξουσίας.

Zita Küng


Stauffacherstrasse 149
CH-8004 Zürich/Schweiz
Τηλ: +41-43-317 97 01
Φαξ: +41-43-317 97 05
e-mail: kueng@equality-consulting.ch
www.equality-consulting.ch

κύρια δημοσίευση:

Doblhofer, Doris/ Küng, Zita: “Gender Mainstreaming. Gleichstellungsmanagement als Erfolgsfaktor - das Praxisbuch, Springer-Verlag, 2008. (gender mainstreaming-gender equality management as a factor of success – οδηγός)