... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Οι καλύτερες πέντε στις ίσες ευκαιρίες

Χώρα

Ελλάδα

Εφαρμόσθηκε ως:

Διαγωνισμός

First awarded:

Οργανώθηκε πρώτη φορά

2007

Τίτλος Βραβείου:

The best five companies for equal opportunities

Οι καλύτερες πέντε στις ίσες ευκαιρίες

Οργανώνεται από:

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

Υπεύθυνος για την υλοποίηση:

ALBA Graduate Business School (επικεφαλής οργανωτικός εταίρος), ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), Γενική Γραμματεία Ισότητας – Υπουργείο Εσωτερικών

Ομάδα στόχος:

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Εργαλεία:

Ερωτηματολόγιο για διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, υποστηρικτικό υλικό

Κατηγοριοποιήσεις – εξειδικεύσεις ανά ομάδα στόχο:

Καμία

Αριθμός οργανισμών που έλαβαν το βραβείοΣύντομη Περιγραφή / Ειδικά Χαρακτηριστικά

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2007 στο πλαίσιο του, υποστηριζόμενου από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία EQUAL, έργου ΑΝΘΙΣΗ.

Ομάδα-στόχος ήταν οι ιδιωτικές εταιρείες όλων των μεγεθών και σε όλους τους κλάδους. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή στον διαγωνισμό προέρχονταν από μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ μεγάλες πολυεθνικές αποτελούσαν και την πλειοψηφία των βραβευμένων εταιρειών: οι πέντε νικητές περιελάμβαναν τρεις πολυεθνικές – Shell, BP και McDonald 's, και δύο ελληνικές εταιρείες – Exodus και Intracοm.

Σε σχέση με τους υπόλοιπους διαγωνισμούς – βραβεία που παρουσιάζονται εδώ, αυτός ο διαγωνισμός είναι ο μόνος που αναφέρει ρητά ότι το ερωτηματολόγιο, τα οποία αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή του, θα πρέπει να συμπληρωθεί από διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν δωρεάν. Ο διαγωνισμός χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας EQUAL.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την υψηλή συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στον διαγωνισμό, αλλά και τη θετική ανταπόκριση από τα ΜΜΕ και το Ελληνικό κράτος. Εφόσον εξασφαλιστεί σταθερή χρηματοδότηση του διαγωνισμού, υπάρχουν σχέδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού κάθε ένα ή δύο χρόνια.

www.equal-anthisi.gr/wwwgreek/act_details.asp?d_id=22&page=2