... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Staatspreis für Chancengleichheit in F&E

Χώρα

Αυστρία

Εφαρμόσθηκε ως:

Διαγωνισμός

Οργανώθηκε πρώτη φορά

2009

Τίτλος Βραβείου :

Εθνικό Βραβείο Ίσων Ευκαιριών στην Έρευνα και Τεχνολογία

Οργανώνεται από:

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Υπεύθυνος για την υλοποίηση :

ÖGUT – Κέντρο Καινοτομίας FEMtech

Ομάδα στόχος:

Επιχειρήσεις έρευνας και τεχνολογίας, ερευνητικά κέντρα εκτός πανεπιστημίων

Εργαλεία:

Εργαλείο αυτό-αξιολόγησης

Κατηγοριοποιήσεις – εξειδικεύσεις ανά ομάδα στόχο:

Διαφορετικά βραβεία για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με τα έγγραφα συμμετοχής να παραμένουν τα ίδια

Αριθμός οργανισμών που έλαβαν το βραβείο

6Σύντομη Περιγραφή / Ειδικά Χαρακτηριστικά

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2009 . Διοργανώνεται από το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η ομάδα-στόχος είναι οι ερευνητικές εταιρείες, οι επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ραγδαίας ανάπτυξης και τα ερευνητικά (εξω-πανεπιστημιακά) ινστιτούτα οποιουδήποτε μεγέθους.

Το εθνικό βραβείο για την ισότητα των ευκαιριών στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης υποδιαιρείται σε έξι κατηγορίες. Οι νικητές λαμβάνουν ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ προκειμένου να εφαρμόζουν σχέδιο μέτρων προώθησης ίσων ευκαιριών.

www.femtech.at/index.php?id=34&L=2