... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Συχνές Ερωτήσεις

Τι προσφέρει το εργαλείο;

Το ηλεκτρονικό εργαλείο του έργου GenCo είναι μία φιλική προς τον χρήστη και σύγχρονη ηλεκτρονική εφαρμογή, που σκοπό έχει να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει τα στελέχη HR στο να εφαρμόσουν πρακτικές ισότητας ευκαριών στα δύο φύλα στους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.


Από πού προέρχονται τα παραδείγματα;

Τα παραδείγματα προέρχονται από την Μεγ. Βρετανία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο.

Τα περισσότερα από τα μέλη της ομάδας εργασίας και της συμβουλευτικής επιτροπής του έργου GenCo εμπλέκονται ενεργά στη διοργάνωση διαγωνισμών και πιστοποιήσεων ίσων ευκαιριών. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παραδείγματα προέρχονται από οργανισμούς οι οποίοι έχουν ήδη βραβευτεί για τη δραστηριότητά τους στην προώθηση των ίσων ευκαιριών.

Ο χρήστης του εργαλείου μπορεί να ψάξει σε διάφορες «περιοχές δράσεων» για να βρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πολιτικής.

Τι περιλαμβάνει η κάθε περιοχή;

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Καριέρα και επαγγελματική ανάπτυξη»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Μαθήματα με περιεχόμενο σχετικό με θέματα φύλου.
 • Ευαισθητοποίηση της ανώτατης διοίκησης .
 • Συμμετοχή εργαζομένων, για παράδειγμα μέσω επιτροπών, ομάδων εργασίας, κ.λπ.
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν την ανάπτυξη του προσωπικού.
 • Προγράμματα μέντορινγκ .
 • (μόνο για τον επιστημονικό χώρο) Υποστήριξη νεαρών ερευνητών με την προσφορά προοπτικών καριέρας και σχεδιασμού καριέρας.
 • (μόνο για τον επιστημονικό χώρο) Προσωπική ανάπτυξη με την ανάπτυξη λειτουργιών σχετικών με την ανάπτυξη καριέρας για τις γυναίκες στην έρευνα.

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Προσέλκυση επιλογή και κάλυψη κενών θέσεων»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Ποσοστά – στόχοι για παρουσία γυναικών σε συγκεκριμένες θέσεις.
 • Επιλογή προσωπικού ουδέτερη ως προς το φύλο.
 • Μέτρα «ανοίγματος» όλων των θέσεων μαθητείας – πρακτικής άσκησης σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες.
 • Ενημερωτικές ημέρες καριέρας για μαθήτριες και φοιτήτριες.
 • Μάρκετινγκ HR.

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Συμφιλίωση εργασίας/ καριέρας και προσωπικής ζωής (work-life balance)»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Ευέλικτες μορφές εργασίας (ως προς τον χώρο και τον χρόνο).
 • Ενθάρρυνση ανδρών να εργάζονται σε χρόνους φιλικούς προςε την οικογενειακή ζωή/ να κάνουν χρήση γονικής άδειας.
 • Μέτρα υποστήριξης μερικής εργασίας σε διευθυντικές θέσεις.
 • Μέτρα απουσίας για οικογενειακούς λόγους, συντονισμός χρόνων εκπαίδευσης.
 • Μέτρα σύγκλισης πατέρων και μητέρων στις οικογενειακές ανάγκες.

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Δέσμευση ανώτατης διοίκησης και οργανωσιακές πολιτικές προώθησης ισότητας των δύο φύλων»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Εισαγωγή πολιτικών ισότητας ευκαιριών στα δύο φύλα στις επίσημες πολιτικές του οργανισμού.
 • Εγκαταστάσεις για την εφαρμογή μέτρων ίσων ευκαιριών.
 • Δημιουργία / προώθηση δικτύων .
 • Στόχοι αξιολόγησης στελεχών σχετικοί με την προώθηση των γυναικών.
 • Εισαγωγή θεμάτων ισότητας σε ενέργειες μάρκετινγκ, διαφήμισης, προσέλκυσης προσωπικού, κ.λπ.

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Εργαλεία διοίκησης και εσωτερικής αξιολόγησης του οργανισμού»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Ένταξη των θεμάτων ισότητας στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης.
 • Συμμετοχή γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων.
 • Ανάπτυξη στατιστικών με βάση το φύλο.
 • Έρευνες προσωπικού .

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Οργανωσιακή κουλτούρα»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Συμμετοχή της ισότητας των φύλων στους στόχους και τις πολιτικές του οργανισμού.
 • Προώθηση της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας ομαδικής εργασίας.

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Εξειδικευμένες πρακτικές για ερευνητικό προσωπικό»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Διεπιστημονική έρευνα σε ζητήματα φύλου.
 • Αξιολόγηση μέτρων προώθησης των γυναικών σε επιστημονικές περιοχές όπου οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται (μαθηματικά, πολυτεχνείο, κ.λπ.).

Τι περιλαμβάνει η περιοχή «Εξειδικευμένες πρακτικές για εκπαιδευτικό προσωπικό»;

Περιλαμβάνει μέτρα στις ακόλουθες περιοχές:

 • Ενέργειες ένταξης των γυναικών και των θεμάτων ισότητας φύλων στην επιστημονική διδασκαλία.
 • Ενέργειες αύξησης του ποσοστού φοιτητριών σε μαθήματα στα οποία οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται.

Είναι δυνατόν να έρθουμε σε επαφή με τους οργανισμούς τα παραδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στον οδηγό;

Βεβαίως ναι. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των εταιρειών.