... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Διεθνές Συνέδριο

“Gender Equality in the Workplace - Learn from the Best!”

Το Διεθνές Συνέδριο “Gender Equality in the Workplace - Learn from the Best!” διοργανώθηκε επιτυχώς από το έργο GenCo, στην Αθήνα, την Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012. Διακεκριμένοι ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, από τον κόσμο των επιχειρήσεων, καθώς και Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, παρουσίασαν και συζήτησαν τις πλέον πρόσφατες θεωρητικές εξελίξεις αλλά και πρακτικές προτάσεις για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον.

Ογδόντα δύο συμμετέχοντες – κυρίως επαγγελματίες του χώρου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και της εκπαίδευσης – συζήτησαν τις εμπειρίες τους στην προώθηση των ίσων ευκαιριών. Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν ιδιαίτερα τις ευκαιρίες δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών που τους προσφέρθηκαν στην εκδήλωση. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή, το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του συνεδρίου εδώ.

Welcome
Prof. N. Travlos, Dean ALBA, Greece
Introduction
Dr. Monika Goldmann, sfs, TU Dortmund, Germany
Steps Towards Gender Equality in the Workplace
Maria Stratigaki, Assistant Professor, Panteion University & Ex. Secretary General for Gender Equality, Ministry of Interior, Hellenic Republic
Women in Leadership - Common Challenges for Business
Claire Pickerden, White Rose University Consortium, United Kingdom
Gender Equality in the Workplace: The Current Situation in Six European Countries
Kathinka Best, TU Berlin, Germany
Gender Equality in the Workplace: Why should we care
Dr. Olga Epitropaki, ALBA, Greece
The GenCo Project - The Toolkit for more E-Quality
Maresa Feldmann, sfs, TU Dortmund, Germany
Equal Salary - The Benefits and how it Works
Véronique Goy Veenhuys, Fondation equal-salary, Switzerland
The Importance of Gender Equality Awards to sensitizing the Management for Gender Equality Strategies
Fabienne Dasnoy, Diversity Officer Luxembourg, BGL BNP PARIBAS, Luxembourg
The Positive Action Award Luxembourg
Anne MarieTheisen, ACORD, Luxembourg
Nurturing Talent through Effective Networking
Mary-Clare Race, ARUP, UK
Against Stereotypes - Exploit all Potentials
Eleni Asvesta, Kleemann, Greece