... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Όροι Χρήσης

Σημείωση:

Η πληροφορίες που εμπεριέχονται στοn παρόν διαδικτυακό τόπο παρέχονται καλή τη πίστει και βασίζεται σε πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες και σωστές τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης. Ωστόσο, το έργο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και ούτε εγγυάται την ορθότητα ή την πληρότητα της πληροφορίας.

Εκτός και αν προσδιορίζεται διαφορετικά, όλα τα κείμενα υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι συνεισφορές από εξωτερικούς συνεργάτες, τους εταίρους της ομάδας έργου ή άλλες πηγές δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της συντακτικής ομάδας.


Εκδότης:

Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs)
Technische Universitaet Dortmund

Evinger Platz 17
44339 Dortmund
Tel.: +49-231-8596-282
e-mail: feldmann@sfs-dortmund.de

Εξωτερικές συνδέσεις

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος περιέχει εξωτερικές συνδέσεις προς άλλες διαδικτυακές πηγές. Επισκεπτόμενοι αυτές τις συνδέσεις εγκαταλείπετε τον διαδικτυακό τόπο του έργου. Το έργο δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους διαδικτυακούς τόπους ούτε να υιοθετεί το περιεχόμενό τους ή απαραιτήτως να συμφωνεί με τις γνώμες που εκφράζονται εκεί. Το έργο δεν είναι υπεύθυνο για αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους και ως εκ τούτου δεν φέρει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για αυτούς.

Αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι μη δεσμευτικές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Το έργο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, επεκτείνει, διαγράψει, αναβάλει, ή διακόψει την παρουσία του στο διαδίκτυο, ολικά ή μερικά, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.


Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα κατέχονται από την εταιρική σχέση του έργου GenCo. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από το έργο GenCo. Το περιεχόμενο και η διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων προστατευτικών νόμων. Το περιεχόμενο μπορεί να αναπαραχθεί εν όλω ή εν μέρει μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση – πληροφορίες για χρήση από τον Τύπο εξαιρούνται. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές ιστοσελίδες, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από το έργο GenCo. Πνευματικά δικαιώματα για στοιχεία αυτού του ιστοχώρου, όπως τις εικόνες, μπορεί επίσης να ανήκουν σε τρίτους.


Ευθύνη

Το έργο δεν φέρει ευθύνη για ζημιές, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκλήθηκαν αυτές, οι οποίες προήλθαν από τη θέαση και χρησιμοποίηση των περιεχομένων, ή από την πιστότητα του ιστοχώρου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν ή από τη χρησιμοποίηση δεδομένων ή προγραμμάτων που υπάρχουν σε αυτόν. Το αυτό ισχύει και για ενδεχόμενη επίθεση ηλεκτρονικών ιόν. Τα περιεχόμενα του ιστοχώρου υπόκεινται στον γερμανικό νόμο. Το έργο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η πληροφορίες που περιέχονται εδώ είναι κατάλληλες για χρήση σε άλλες χώρες.


Νομική ισχύς

Σε περίπτωση που κάποια από τα μέρη του ιστοχώρου είναι άκυρα, αυτό δεν επηρεάζει το περιεχόμενο ή την ισχύ των υπόλοιπων μερών.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του προγράμματος Education and Training - Leonardo da Vinci της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκδοση δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τη θέση ή την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη του προγράμματος Education and Training - Leonardo da Vinci της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκδοση δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τη θέση ή την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.