... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Συνδέσεις σε Αυστριακούς ιστοτόπους στα Γερμανικά

FEMtech Career. Innovative approaches to increase equal opportunities in R&D:
www.femtech.at/index.php?id=56&L=2
FEMtech Career facilitates projects implementing equal opportunity measures and helping female researchers achieve their career objectives. It focuses on structure-modifying approaches for the sustainable improvement of equal opportunities of men and women in Research and Development (R&D). The target group of the programme line are Austrian research and technology-intensive businesses and non-university research institutes. In this brochure, persons in charge of the FEMtech Career projects as well as representatives of the management of twelve sponsored companies share their practical insights.