... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Συνδέσεις σε Ελληνικούς ιστοτόπους στα Ελληνικά

Γενική Γραμματεία Ισότητας, Υπουργείο Εσωτερικών
www.isotita.gr
Κυβερνητική υπηρεσία για την προώθηση των θεμάτων ισότητας ανδρών-γυναικών σε όλη τη χώρα.

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας – ΚΕΘΙ
www.kethi.gr
Μελέτες, έρευνες, έργα προώθησης της ισότητας.

Ένωση Γυναικών Ελλάδας
www.ege.gr
Ανεξάρτητος οργανισμός προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal Ελλάδα
www.equal-greece.gr
Έργα Equal ανάμεσα στα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει αρκετές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις προώθησης της αρχής της ισότητας ευκαιριών σε ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

ΑΝΘΙΣΗ – Ευρωπαϊκό Έργο EQUAL
www.equal-anthisi.gr
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συντονισμένης προσπάθειας προώθησης της αρχής της ισότητας ευκαιριών στην Ελλάδα.

4hr.gr
www.4hr.gr
Ένα εξειδικευμένο portal για τη Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και τους ανθρώπους της στην Ελλάδα.

Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας – ΣΔΑΔΕ
www.gpma.gr
Το site της ένωσης των ελλήνων HR μάνατζερ.

Great Place to Work Institute Ελλάδα
www.greatplacetowork.gr
Το ινστιτούτο Great Place to Work και ο διαγωνισμός Best Workplaces στην Ελλάδα.