... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του έργου GenCo!

GenCo video

Improving Gender Equality Competences of Persons Responsible for Personnel Development in Private Enterprises and Higher Education

Το, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, έργο GenCo δημιουργήθηκε με κεντρικό σκοπό την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βάσης – οδηγού καλών πρακτικών (παραδειγμάτων) προώθησης των Ίσων Ευκαιριών ανδρών-γυναικών από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, η οποία απευθύνεται σε υπεύθυνους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (εργαζόμενων και φοιτητών) σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια.

Εργαλείο – Οδηγός Καλών πρακτικών (toolkit)