... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

Τα νέα του GenCo

Τα Newsletter του GenCo περιγράφουν τα κύρια αποτελέσματα του έργου.
Διαθέσιμα σε μορφή pdf.

Πέμπτο Newsletter – Σεπτέμβριος 2012
 [AT]  [CZ]  [DE]  [EN]  [GR]  [LT]

Τέταρτο Newsletter – Αύγουστος 2012
 [AT]  [CZ]  [DE]  [EN]  [GR]  [LT]

Τρίτο Newsletter – Μάιος 2012
 [AT]  [CZ]  [DE]  [EN]  [GR]  [LT]

Δεύτερο Newsletter – Οκτώβριος 2012
 [AT]  [CZ]  [DE]  [EN]  [GR]  [LT]

Πρώτο Newsletter – Απρίλιος 2012
 [AT]  [CZ]  [DE]  [EN]  [GR]  [LT]