... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), Γερμανία

Δρ. Monika Goldmann (συντονιστής) 
Evinger Platz 17
44339 Ντόρτμουντ
Γερμανία

Τηλ: +49-(0)231-8596-282
Φαξ: +49-(0)231-8596-100
e-mail: Feldmann@sfs-dortmund.de

Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), είναι ένα ινστιτούτο του TU Dortmund University το οποίο δραστηριοποιείται παρέχοντας ερευνητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Στα επιμέρους πεδία δραστηριοποίησης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η οργανωσιακή ανάπτυξη, ο σχεδιασμός εργατικής πολιτικής και η πολιτική διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, οι σπουδές φύλου και η αρχής της ισότητας ευκαιριών προς τα δύο φύλα, η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή εργατική πολιτική, οι δημογραφικές αλλαγές και η παγκοσμιοποίηση. Το SFS έχει συμμετάσχει σε πάνω από 80 ευρωπαϊκά έργα σε προγράμματα όπως LEONARDO, GRUNDTVIG, NOW, HORIZON, EQUAL, ESF, 5ο και 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το ινστιτούτο έχει επίσης σημαντική εμπειρία στην έρευνα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο της ισότητας των φύλων και της διαφορετικότητας. Πρόσφατα έργα σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν τα: “Family: Facilitating family learning on work & life ballance” (LLL), “GED-PLAN: Gender Equality & Diversity Planning at workplaces” (LLL), “Development of an online assessment tool for enterprises on diversity” (Online-Diversity) και “Consultancy of the Luxembourg Government on its Positive Action Programme".

www.sfs-dortmund.de