... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, Ελλάδα

κ. Αριστοτέλης Αλεξόπουλος
Ξενίας 6-8
11528, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 8964531
Φαξ: +30 210 8963302
e-mail: aalexopo@alba.edu.gr

Το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece ιδρύθηκε το 1992 με κοινή πρωτοβουλία του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και της ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων), ενώ το 1995 προστέθηκε και το ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) στους οργανισμούς υπό την αιγίδα των οποίων το ALBA λειτουργεί. Η προετοιμασία και η έναρξη της λειτουργίας του ALBA χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισφορές των μελών του.

Το όραμα του ALBA είναι να λειτουργήσει ως ένα από τα κορυφαία διεθνώς Business Schools, βάσει της αριστείας στη διδασκαλία και του πνευματικού αντίκτυπου στον επιχειρηματικό κόσμο, και να προσελκύσει εξαιρετικό ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές από όλον τον κόσμο.

Η αποστολή του ALBA είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν ως παράγοντες θετικής αλλαγής και θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής επιχειρηματικής πραγματικότητας, επεκτείνοντας τα γνωστικά σύνορα στα αντικείμενα τα σχετικά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων, και κάνοντας την ίδια στιγμή αυτή τη γνώση προσβάσιμη στους επαγγελματίες του χώρου. Η δημιουργία και η διάχυση της γνώσης συνιστούν το διπλό στόχο της λειτουργίας του ALBA.

Η έρευνα βρίσκεται στη καρδιά της λειτουργίας του ALBA. Όλες οι λειτουργίες του ALBA είτε οδηγούνται από είτε στοχεύουν στην ερευνητική αριστεία, και μετρούνται σε δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η διδασκαλία ακολουθεί και διαμορφώνεται από αυτή την ερευνητική αριστεία.

Το ALBA έχει 20 καθηγητές, όλους κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών με ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Επίσης προσκαλεί έμπειρους έλληνες και ξένους καθηγητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού να διδάξουν στα προγράμματά του.

Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα του ALBA είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή οργανισμό Association of MBAs (AMBA), ενώ τα μεταπτυχιακά ακαδημαϊκά προγράμματα (MSc) στα Χρηματοοικονομικά και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι πιστοποιημένα με EPAS (EFMD Programme Accreditation System).

Το ALBA συνεργάζεται με κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Τμήματος Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας το ALBA έχει συμμετάσχει σε πρωτογενή και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς (μεταξύ άλλων) της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, της διαμόρφωσης και διαχείρισης εργασιακού περιβάλλοντος και της προώθησης της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στην εργασία. Το ALBA διοργάνωσε τον διαγωνισμό «Οι καλύτερες πέντε εταιρείες στις ίσες ευκαιρίες στην Ελλάδα». Περαιτέρω, το ALBA έχει σημαντική εμπειρία διοργάνωσης ακαδημαϊκού επιπέδου εκπαιδευτικών εκδηλώσεων καθώς και διεθνών συνεδρίων. Το ALBA είναι ο ακαδημαϊκός συνεργάτης και επικεφαλής αξιολογητής του διαγωνισμού Best Workplaces Competition in Greece (ο οποίος διεθνώς διοργανώνεται από το Great Place to Work Institute).

www.alba.edu.gr
www.equal-anthisi.gr/wwwgreek/act_details.asp?d_id=22&page=2
www.greatplacetowork.gr