... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

The UKRC, Ηνωμένο Βασίλειο

κα. Jacki Mason
UKRC, Λονδίνο 
Quest House, 38 Vicar Lane
Μπράντφορντ BD7 1AY 
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ: +44 1274 7240 09
e-mail: info@wisecampaign.org.uk

Το UKRC είναι ο ηγετικός οργανισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα ισότητας των φύλων στην επιστήμη, τη μηχανική και την τεχνολογία (science, engineering and technology - SET). Αποτελεί κεντρική πηγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στους παραπάνω τομείς, για μια κερδοφόρα επιχειρηματική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την καλυτέρευση των προοπτικών καριέρας των γυναικών. Από το 2004 όταν και δημιουργήθηκε, το UKRC στοχεύει να επηρεάσει θετικά τις αλλαγές στον τομέα SET (στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) σε στρατηγικό, οργανωσιακό και προγραμματικό επίπεδο, με την προώθηση μοντέλων καλής λειτουργίας και τη χρήση εκπαίδευσης ή άλλων στρατηγικών εργαλείων ανάπτυξης. Περαιτέρω, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους οργανισμούς σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και τους ενθαρρύνει να εισαγάγουν σχετικά προγράμματα και εταιρικές πρακτικές, επιβραβεύοντάς τους με δύο εθνικά βραβεία, το SET Fair Standard και το Athena SWAN for higher education institutions.

www.theukrc.org

www.theukrc.org/for-organisations/set-fair-standard

http://www.athenaswan.org.uk/html/athena-swan/