... για περισσότερη Ισότητα Ευκαιριών

SIF (Social Innovation Fund), Λιθουανία

κα. Liudmila Mecajeva
Savanoriu Pr. 1
44255 Κάουνας
Lithuania
Λιθουανία
Τηλ: +370 (0)3720 8331
Φαξ: +370 (0)3720 6575
e-mail: l.mecajeva@lpf.lt

Το SIF είναι ένας μη-κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 1994 με κύριο σκοπό τη βοήθεια και καθοδήγηση άνεργων και με οικονομικά προβλήματα γυναικών, ώστε αυτές να πραγματοποιήσουν θετικές αλλαγές στις ζωές τους μέσω της παροχής εκπαίδευσης, κοινωνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και συμβουλών. Το SIF λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Λειτουργεί πάνω από 10 χρόνια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έχει εκτενή εμπειρία στη διοίκηση τέτοιων έργων μέσω της συμμετοχής του σε πάνω από 20 ευρωπαϊκά έργα, στα 5 από τα οποία λειτούργησε ως συντονιστής. Το SIF εμπλέκεται ενεργά στην προώθηση δημόσιων πολιτικών σχετικών με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στα δύο φύλα στη Λιθουανία. Είναι ο ιδρυτής και συντονιστής του δικτύου «Συμμαχία Λιθουανικών ΜΚΟ για την Προώθηση των Δικαιωμάτων των Γυναικών», στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 60 λιθουανικές ΜΚΟ. Σήμερα το SIF είναι ο συντονιστής του έργου "GED-PLAN: Gender Equality and Diversity Planning at Workplaces".

Το SIF δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης και διαθέτει ευρεία εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων προώθησης της αρχής της ισότητας των δύο φύλων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό καινοτόμων εφαρμογών.

www.lpf.lt