... lyčių lygybės skatinimas

CITE – Lygybės komisija darbe ir įsidarbinime

Tai yra trišalė komisija, susidedanti iš vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių asociacijų atstovų, kurių tikslas yra siekti lygybės ir nediskriminacijos tarp vyrų ir moterų darbo rinkoje. Ši struktūra taip pat siekia apsaugos tėvystės ir motinystės atostogų išėjusiems darbuotojams, teikiant jiems pagalbą derinant šeimą ir darbą privačiame arba valstybiniame sektoriuje.

CITE priklauso Ekonomikos ir darbo ministerijai, kuri savo veiklą lygybės klausimais derina su valstybės sekretoriumi.

Nuo 2000 metų CITE už su lygybe ir gerąja darbo ir šeimos derinimo patirtimi susijusių pavyzdinių politikų įgyvendinimą įmonėms ir organizacijoms suteikia prestižinius apdovanojimus “Lygybė yra kokybė” (nuo 2009 m. šis apdovanojimas teikiamas bendradarbiaujant su Pilietybės ir lyčių lygybės komisija).

Nuoroda į CITE internetinį puslapį: www.cite.gov.pt

Nuoroda į “Lygybė yra kokybė” apdovanojimų puslapį (prieinama tik portugalų kalba): www.cite.gov.pt/pt/premioigualdade/index.html

Anita Sares

Yra vyriausioji pareigūnė lyčių lygybės darbo rinkoje klausimais.

Ji dirba Komisijoje nuo 2003 metų, kuria su lyčių lygybės darbo rinkoje skatinimu susijusius projektus ir užtikrina Komisijos dalyvavimą tarptautinėje veikloje ir jos atstovavimą kai kuriose ES darbo grupėse.