... lyčių lygybės skatinimas

Lyčių aspekto integravimas

2004 metais Doris Doblhofer and Zita Küng vykdė lyčių aspekto integravimą į EEIG (Europos ekonominio intereso grupę) ir nagrinėjo šį procesą socialinės naudos aspektu. Jos vykdė įvairius tarptautinius projektus, skatinančius dalintis lyčių lygybės integracijos į vykdomas politikas patirtimi (“know-how”) ir ekspertize paskaitų, seminarų ir projektų pagalba.

Pagrindiniai aspektai yra: lyčių lygybės valdymas kaip pagrindinė lyderystės kompetencija, kuriant priemones, skirtas analizuoti lyčių lygybę; įgyvendinti lyčių lygybės procesus, stebint lyčių lygybės padėtį ir šiai padėčiai gerinti skirtą biudžetą, skirtą kylančioms problemoms spręsti.

Doris Doblhofer

Studijavo psichologiją ir ekonomiką, pagrindinį dėmesį skiriant lyderystei ir organizaciniam valdymui. Doris Doblhofer jau 20 metų dirba lyčių lygybės srityje – skaito paskaitas, rašo straipsnius, rengia kalbas, veda darbo seminarus vadovams ir konsultuoja administracijas, universitetus, socialines pelno ir ne pelno įmones. Ji yra lyčių lygybės valdymui skirto kokybės audito inovatorė ir “Visiška lygybė Austrija” sertfikato kūrėja.