... lyčių lygybės skatinimas

ACORD International s.a.

Įkurta 1995 metais Liuksemburge kaip privati partnerystė ACORD International tapo specializuotu tyrimų centru, siūlančiu konsultavimo, vertinimo ir mokymo paslaugas žmogiškųjų išteklių valdymo sferoje, jaunimo veikloje ir sprendimus socialinėje politikoje.

Nuo 2007 metų centras Lygių galimybių ministerijos prašymu atlieka lyčių lygybės auditus įmonėse, norinčiose atlikti pozityvius veiksmus savo darbuotojų atžvilgiu. Pasirinktos privataus sektoriaus kompanijos perduoda turimus žmogiškųjų išteklių duomenis išorės ekspertams, kurie jų pagrindu atlieka tyrimą. Į visus žmogiškųjų išteklių valdymo procesus žiūrima iš lyčių perspektyvos. Atsižvelgiama į tokius pagrindinius žmogiškųjų išteklių duomenis kaip alga, papildomas atlygis, mokymai, nepastovumas, darbo rotacija, pravaikštos, tėvystės atostogos, darbo laikas ir kt. Paraleliai atliekama išsami žmonių apklausa. Apibendrinę gautus rezultatus, auditoriai pataria, kaip toliau tobulinti įmonės lyčių lygybės (ir įvairovės) planus.

2008-2011 metais ACORD kartu su Lietuva, Suomija ir Vokietija dalyvavo tarptautiniame partnerystės projekte GED-PLANNING. Šios partnerystės tikslas buvo pritaikyti sukurtą lyčių lygybės ir įvairovės metodologiją darbo vietose. Buvo taikomi mišraus mokymo metodai, paremti interaktyviu mokymu. Buvo sukurta e-mokymosi platforma, kuri 2011 metų pradžioje buvo išbandyta keliose įmonėse ir organizacijose visose partnerystės šalyse. Specialiai apmokyti dėstytojai vedė 4 dienų tiesioginio mokymo susitikimus, skirtus nagrinėti lyčių lygybės ir įvairovės valdymo aspektus. Šie mokymai buvo siūlomi ir žmogiškųjų išteklių vadovams, lyčių lygybės ir įvairovės pareigūnams Liuksemburge. Mokymai buvo pavadinti «Agir et réagir comme consultant/e en égalité et en diversité au travail» www.hplux.com/actualites.php.