... lyčių lygybės skatinimas

Lyčių aspekto integravimas

2004 metais Doris Doblhofer and Zita Küng vykdė lyčių aspekto integravimą į EEIG (Europos ekonominio intereso grupę) ir nagrinėjo šį procesą socialinės naudos aspektu. Jos vykdė įvairius tarptautinius projektus, skatinančius dalintis lyčių lygybės integracijos į vykdomas politikas patirtimi (“know-how”) ir ekspertize paskaitų, seminarų ir projektų pagalba.

Pagrindiniai aspektai yra: lyčių lygybės valdymas kaip pagrindinė lyderystės kompetencija, kuriant priemones, skirtas analizuoti lyčių lygybę; įgyvendinti lyčių lygybės procesus, stebint lyčių lygybės padėtį ir šiai padėčiai gerinti skirtą biudžetą, skirtą kylančioms problemoms spręsti.

Zita Küng

Studijavo teisę ir turi organizacinės plėtros kvalifikaciją. Lyčių lygybės srityje ji dirba daugiau nei 40 metų, koncentruojasi į modernų ir inovatyvų žmogiškųjų išteklių valdymo ir produktų dizainą. Taip pat ji skaito paskaitas ir dėsto apie strategijų kūrimą, bendradarbiavimą ir jų galią.