... lyčių lygybės skatinimas

Valter Fissamper

Valter Fissamper dalyvauja skirtinguose Europos lyčių lygybės ir įvairovės projektuose. Šiuo metu jis dirba išorės ekspertu žmogiškųjų išteklių ir socialinės politikos klausimais Graikijos ministro pirmininko biure. Iki dabar jis buvo Graikijos nacionalinio profesinio orientavimo centro valdybos pirmininku.