... lyčių lygybės skatinimas

TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V.

Šalis

Vokietija

Įgyvendinimas:

Apdovanojimas

Pirmasis apdovanojimas:

1997

Apdovanojimo pavadinimas:

TOTAL E-QUALITY

Pristatytas:

TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V.

Atsakingas už įgyvendinimą:

TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V., nepriklausoma komisija

Tikslinė grupė:

Įmonės, universitetai, tyrimų institutai, valdžios įstaigos, mokymo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir t.t.

Įrankiai:

Savarankiško įsivertinimo įrankis

Kategorijos skirtingoms grupėms:

Skirtingi paraiškos dokumentai įmonėms ir akademinėms, mokslinėms ir tyrimų įstaigoms bei valdžios institucijoms

Organizacijų, g avusių apdovanojimą, skaičius:

161

Trumpas aprašymas / ypatybės

Apdovanojimą teikia nevyriausybinė organizacija TOTAL E-QUALITY Deutschland e.V. Ši organizacija gauna pavienę paramą, pvz. iš individualių projektų, finansuojamų Vokietijos šeimos reikalų, pagyvenusių žmonių, moterų ir jaunimo ministerijos bei Vokietijos mokslo bei tyrimų ministerijos. Apdovanojimas paremtas savarankiško įsivertinimo įrankiu, kuris iš pradžių buvo sukurtas kanditatėms organizacijoms privačiame sektoriuje, bet 2001 metais išplėstas ir ptritaikytas universitetams bei tyrimų institutams.

Lyginant su kitais apdovanojimais ši asociacija apdovanojo daugiausia organizacijų.

Apdovanojimas galioja tris metus. Po to būtina pateikti naują paraišką.

NUORODA:

http://www.total-e-quality.de/