... lyčių lygybės skatinimas

Atėna SWAN

Šalis

Jungtinė Karalystė

Įgyvendinimas:

Apdovanojimai chartijos nariams

Pirmasis apdovanojimas:

2005

Apdovanojimo pavadinimas:

Atėnų SWAN c hartija

Pristatytas:

Atėnų SWAN (iš angl. Mokslo moterų akademinis tinklas)

Atsakingas už įgyvendinim ą:

Lygybės skyrius , UKRC

Tikslinė grupė:

Universitetai ir tyrimų institutai

Įrankiai:

Paraiškos forma ir s avarankiško įsivertinimo įrankis

Kategorijos skirtingoms grupėms:

Skirtingo lygio apdovanojimai (bronza, sidabras, auksas)

Organizacijų, gavusių apdovanojimą, skaičius:

51

Trumpas aprašymas / ypatybės

Atėnų SWAN chartija pripažįsta ir apdovanoja už gerąją moterų dirbančių mokslo srityje, inžinerijos ir technologijų srityje (angl. SET) bei aukštojo mokslo bei tyrimų institutuose darbo praktiką.

Bet kuris universitetas ar tyrimų institutas, kuris yra įsipareigojęs moterų karjeros SET, aukštojo mokslo bei tyrimų institutuose pažangai, gali kandidatuoti į narystę.

Priklausymas chartijai su bronzos, sidabro ar aukso SWAN apdovanojimais gali padėti universitetams išpildyti jų lyčių lygybės pareigas, siekiant užtikrinti nešališką darbo aplinką ir tapti pripažįstamais, kaip palankiais darbdaviais ne tik darbuotojų tarpe, bet ir sudentų, steigėjų, tyrimų tarybų tarpe.

Tik universitetai chartijos nariai gali siekti apdovanojimo.

Universitetai privalo pasiekti bronzos apdovanojimą, kad jų atskiri departamentai galėtų siekti individualių pasiekimų . Logika tokia, jog departamentui būtų sunku ar net neįmanoma išlaikyti apdovanojimą be universiteto pagalbos, kuri grindžiama geromis politikos praktikomis bei procesais.

Universitetai esantys sidabro ar aukso lygyje privalo parodyti gausybę veiklos ir pasiekimų įrašų eilėje SET disciplinų, su pakankamai dideliu skaičiumi departamentų, turinčių individualius apdovanojimus.  

Departamentai gali si ekti bronzos, sidabro ar aukso departamentų apdovanojimų.

NUORODA: www.athenaswan.org.uk/html/athena-swan