... lyčių lygybės skatinimas

SET FAIR standartas

Šalis

Jungtinė Karalystė

Įgyvendinimas :

Apdovanojimas

Pirmasis apdovanojimas:

2010

Apdovanojimo pavadinimas:

SET FAIR standartas

Pristatytas:

UKRC

Atsakingas už įgyvendinim ą:

UKRC

Tikslinė grupė:

 • Mokslas, inžinerija ir technologijos

 • Korpo racinės ir didelės kompanijos

 • Smulkios ir vidutinės įmonės

 • Profesinės institucijos

 • Tyrimų infrastruktūros ir tarybos

 • Tinklinės organizacijos

 • M okymo ir švietimo paslaugų teikėjai

Įrankiai:

 • Savarankiško įsivertinimo klausimynai

 • Internetinės darbuotojų apklausos

 • Ap silankymai darbo vietose

 • Tikslininių grupių stebėsena

 • Grįžtamojo ryšio ataskaitos

Kategorijos skirtingoms grupėms:

Skirtingo lygio apdovanojimai skirti organizacijų gerosioms lyčių lygybės įgyvendinimo praktikoms trijuose lygmenyse: įsipareigojimų, pasiekimų ir išskirtinumo.

Organizacijų, gavusių apdovanojimą skaičius:

3

Trumpas aprašymas / ypatybės

UKRC SET FAIR standartas yra lyčių lygybės apdovanojimas verslui ir organizacijoms mokslo, inžinerijos ir technologijų srityje, įskaitant ir sukurtos aplinkos bei informacinių technologijų sritis.

Pradėtas 2009, jis yra pirmasis aukšto lygio apdovanojimas J ugtinėje Karalystėje, kuris suteikia visuomenės pripažinimą už pasiekimus lyčių lygybės srityje SET sektoriuje (angl. Mokslo, inžinerijos bei technologijų).

Ši s standartas yra vertinimas nepriklausomų lyčių lygybės ekspertų. Atviras, vietoje atliekamas vertinimo procesas suteikia naujas galimybes konstruktyviam įsipareigojimui darbuotojams, besimokantiems bei nariams.

Kiekviena dalyvaujanti organizacija gauna objektyvią, išsamią bei konfidencialią vertinimo ataskaitą, kuri parodo esam us puikius pasiekimus ir tobulintinas sritis. Organizacijos, siekiančios šio standarto, gali naudoti specialų logotipą ir taip gauti palankią reklamą.

www.theukrc.org/for-organisations/set-fair-standard