... lyčių lygybės skatinimas

Lygybės apdovanojimai

Dauguma projekto partnerių teikia apdovanojimus atitinkamai atlikdami jų skyrimo procesus verslo ir/ar aukštojo mokslo organizacijoms.

Visi apdovanojimai buvo tiriami siekiant toliau skatinti moterų ir vyrų lygių galimybių darbe įgyvendinimą.

Neskaitant keleto specialių ar išskirtinių vertinimo temų, galima pateikti sekančias esmines veiklos vertinimo sritis, aktualias visoms organizacijoms:

  • Įdarbinimas ir žmogiškųjų išteklių plėtra (pvz. moterų mokymo veikla).
  • Organizacijos kultūra ir vadovybės informuotumo apie lygių galimybių aspektus didinimas (pvz. organizacijos politikos dokumentai, informuotumo didinimo veikla bei mokymai).
  • Moterų ir vyrų pajamos.
  • Vadovaujančių moterų ir vadovaujančių vyrų santykis.
  • Karjeros, darbo ir asmeninio gyvenimo bei įsipareigojimų šeimai suderinamumas.

GenCo partnerių „Lygybės apdovanojimai“

Daugiau informacijos: „Lyčių lygybės apdovanojimai ir konkursai Europoje“ [EN] [PDF]