... lyčių lygybės skatinimas

Dažniausiai užduodami klausimai

Ką priemonių rinkinys siūlo?

Projekto GenCo metu sukurtas priemonių rinkinys yra vartotojui patrauklus, modernus įrankis, su gausybe gerųjų pavyzdžių, įkvėpiančių ir vedančių žmogiškųjų išteklių profesionalus naudoti lyčių lygybės įgyvendinimo praktikas Europos organizacijose.

Iš kur paimti gerieji pavyzdžiai?

Priemonių rinkinyje pateikiami pavyzdžiai iš Austrijos, Čekijos Respublikos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Portugalijos, Šveicarijos ir Vokietijos.

Daugelis projekto partnerių, o taip pat ir kai kurie projekto GenCo patariamosios valdybos nariai teikia apdovanojimus už lyčių lygybės įgyvendinimą versle arba aukštojo mokslo institucijose. Daugeliu atvejų pavyzdžiai pateikiami iš apdovanojimus už lyčių lygybės įgyvendinimo politiką gavusių organizacijų.

Priemonių rinkinyje vartotojas gali atlikti praktinių pavyzdžių paiešką skirtingose veiklos srityse. Kokias priemones galima rasti atskirose veiklos srityse?

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Karjera bei profesinis augimas“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Kvalifikaciniai kursai lyčių lygybės tematika
 • Vykdančiųjų vadovų supratimo apie lyčių lygybės įgyvendinimo svarbą didinimas
 • Darbuotojų įsitraukimas, pvz.: per komitetus, projektinį darbą, funkcijų apsikeitimą
 • Žmogiškųjų išteklių duomenų rinkimas ir analizė
 • Mentorystės programos
 • Parama moterims mokslininkėms siūlant karjeros perspektyvas ir karjeros planavimą
 • Moterų mokslininkių asmeninis tobulėjimas priskiriant karjerai atitinkančias funkcijas

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Darbuotojų atranka į laisvas darbo vietas“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Tikslingas moterų priėmimas į laisvas kvalifikuoto darbo vietas
 • Lyčiai neutrali atranka į laisvas darbo vietas
 • Veikla atverianti vienodas galimybes merginoms ir vaikinams atlikti gamybinę praktiką visose srityse
 • Karjeros informacinės dienos moksleivėms ir studentėms
 • Strategijos ir veiklos siekiant padidinti moterų paraiškų skaičių konkursuose
 • Žmogiškųjų išteklių marketingas

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Darbo bei asmeninio gyvenimo suderinamumas“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Pasiūlymai darbuotojams pasiaudoti galimybe dirbti nuotoliniu būdu arba pagal lankstų darbo grafiką
 • Vyrų skatinimas rinktis šeimai palankų darbo laiką, eiti tėvystės bei vaiko priežiūros atostogų
 • Priemonės paremiančios vadovaujančias pozicijas užimanančių asmenų galimybes dirbti nepilną darbo laiką
 • Profesijos ir ugdymo laiko koordinavimas per konsultavimą, informavimą, pasiūlant vaikų priežiūros paslaugas, taikant atitinkamas priemones ypatingais neatvykimo į darbą ar studijas atvejais (pvz. kai serga vaikas)
 • Priemonės integruoti motinų ir tėvų šeimos laiką (pvz.: siūlant išlaikyti kontaktą ir suteikiant galimybę tolimesniam mokymuisi)

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Vadovybės įsipareigojimai ir organizacijos lyčių lygybės politika“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Lyčių lygybės politikos įgyvendinimo instituciniai mechanizmai funkcijose, įpareigojančiuose susitarimuose, organizacijos plėtroje
 • Ištekliai lyčių lygybės priemonių įgyvendinimui
 • Tinklų formavimas, skatinimas bei plėtra
 • Vadovų siekis skatinti darbuotojas karjerai
 • Lyčių lygybės aspektų aptarimas, reklamuojant prekinį ženklą ar produktus, marketingo strategijos bei įdarbinimo procesuose

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Vadovavimas bei vertinimo priemonės organizacinėje plėtroje“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Lyčių lygybės integracija į kontrolės ir vertinimo sistemas
 • Moterų dalyvavimas sprendimų priėmime
 • Su lyčių lygybe susijusios statistikos plėtra ir atnaujinimas
 • Darbuotojų apklausos

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Organizacinė kultūra“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Lyčių lygybės aspekto integravimas į organizacijos tikslus ir politiką
 • Darbuotojų skatinimas plėtojant partnerystę, paremtą bendradarbiaujančia elgsena bei komandiniu darbu

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Tyrimai“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų santykiai, kurie taiko aiškius moterų ir lyčių tyrimus
 • Priemonių ir įrankių, kuriais skatinamas moterų įsitraukimas į matematiką, informatiką, tiksliuosius mokslus vertinimas

Kokios priemonės yra aprašomos veiklos srityje „Mokymas ir švietimas“?

Veiklos srityje rasite šias priemones:

 • Strategijos ir veiksmai moterų ir lyčių studijų integracijai į mokslą ir švietimą
 • Strategijos ir veiksmai didinti studenčių skaičių studijose, kuriose moterys nepakankamai atstovaujamos

Ar įmanoma susisiekti su gerąsias praktikas įgyvendinusiomis įmonėmis?

Taip, galima. Kiekviename pavyzdyje pateikta aprašytos įmonės kontaktinė informacija.