... lyčių lygybės skatinimas

Apie projektą

Šiandieninėje ekonomikoje itin naudinga pasitelkti visais galimais darbuotojų talentais.

Todėl siekdami vienodo moterų ir vyrų atstovavimo versle mes galėsime užtikrinti, kad gamybos našumo didinimui bus visapusiškai išnaudoti skirtingi vadovavimo įgūdžiai.

Bet kokie pokyčiai, kurie garantuotų verslo ar aukštųjų mokyklų sėkmę, turi remtis konkrečiais verslo atvejais ar aiškiai apibrėžta nauda institucijai bei atitikti jos poreikius.

Pateiktos kelių Europos šalių atvejų analizės atskleidžia gerąsias praktikas įgyvendinant lyčių lygybę įmonėse ir aukštojo mokslo institucijose.

Tai paprasti modeliai bei priemonės, kurias jūs galite pritaikyti savo organizacijoje.

Pavyzdžiui, kaip naudojant darbo ir šeimos derinimo priemones galima įdarbinti daugiau moterų, arba kaip personalo valdymo priemonėmis galima sukurti tiek moterims, tiek vyrams patrauklios darbovietės įvaizdį.