... lyčių lygybės skatinimas

Naudojimosi sąlygos

Pastaba:

Visa pateikiama informacija mūsų žiniomis yra tinkama ir paremta šaltiniais, kurie yra dabartiniai ir teisingi publikavimo metu. Vis dėlto negalime garantuoti už informacijos tikslumą ir išsamumą. Jeigu kitaip nenurodyta, visi tekstai griežtai saugomi autorinių teisių. Išorinių autorių, korporacinių partnerių ar naujienų agentūrų nuomonė nebūtinai atspindi redakcinės grupės nuomonę.


Redaktorius:

Dortmundo technikos universitetas
Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs)

Evinger Platz 17
44339 Dortmund
Tel.: +49-231-8596-282
El. paštas: feldmann@sfs-dortmund.de


Nuorodos

Ši svetainė susieta nuorodomis su kitomis išorinėmis svetainėmis. Jei paspausite šias nuorodas, paliksite šį puslapį. Mes neatsakome už informacijos pateikiamos šiuose puslapiuose teisingumą, o taip pat ir nepritaikome jos turinio, nebūtinai pritariame išreikštai nuomonei.


Informacija keičiama be įspėjimo

Visa pateikta informacija yra neprivaloma ir keičiama be įspėjimo. Pasiliekame teisę keisti, papildyti, ištrinti, sustabdyti ar nutraukti savo svetainės ar jos dalių egzistavimą be jokio išankstinio perspėjimo. 


Autorinės, prekės ženklo ir kitos saugomos teisės

Autorinės teisės priklauso GenCo projekto partnerystei. Visas turinys ir jo talpinimas svetainėje saugomas autorinių ir kitų teisių. Visa ar dalis medžiagos gali būti naudojama tik asmeniniems tikslams, o ne komerciniems. Spaudos informacija - išimtis. Medžiaga negali būti keičiama ar naudojama kitose internetinėse svetainėse be GenCo projekto partnerystės rašytinio leidimo. Svetainės elementų, tokių kaip nuotraukos autorinės teisės gali priklausyti trečioms šalims.


Atsakomybė

Mes neatsakome už bet kokią žalą, sukeltą bet kokių priežasčių peržiūrint arba naudojantis šios svetainės turiniu arba parsisiunčiant duomenis ar programas per šią svetainę. Tas pats taikoma ir dėl virusų atakų. Šios svetainės turinys yra Vokietijos teisės subjektas. Mes nedarome jokių pareiškimų, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra tinkama naudoti bet kurioje kitoje šalyje arba jurisdikcijoje.


Teisinė galia

Jei kuri nors dalis arba viena šio dokumento formuluotes negalioja, tai nedaro įtakos likusių dalių turiniui ar galiojimui.


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.