... lyčių lygybės skatinimas

Nacionaliniai narių susitikimai

2012 metų gegužės – liepos mėnesiais surengti nacionaliniai susitikimai visose GenCo projekte dalyvaujančiose šalyse – Austrijoje, Čekijos Respublikoje, Graikijoje, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje bei Vokietijoje. Šiuose susitikimuose buvo pristatytas GenCo projekto metu sukurtas lyčių lygybės elektroninis priemonių rinkinys, pateikiantis gerosios praktikos pavyzdžius pačiomis įvairiausiomis temomis: nuo darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo, moterų vadovių nepilno užimtumo iki lyčių lygybės politikos įgyvendinimo pramonės įmonėse bei akademiniame gyvenime.

Įgyvendinančių lyčių lygybės iniciatyvas organizacijų atstovai pristatė savo organizacijų gerąsias praktikas, patardami ir atsakydami į klausimus apie galimas problemas bei įgyvendintų priemonių poveikį. Susipažinę su elektroniniu priemonių rinkiniu bei giliau išanalizavę pateiktus pavyzdžius dalyviai diskutavo grupėse bei dalijosi praktinėmis idėjomis, kurias grįžę galėtų įgyvendinti savo darbovietėse.

Beveik du šimtai susitikimuose dalyvavusių asmenų puikiai įvertino renginius. Daugumai patiko bendravimo galimybių aspektas bei neformalios diskusijos, kurių metu dalyviai keitėsi savo žiniomis.

Trumpa elektroninio priemonių rinkinio apžvalga sudomino dalyvius. Dauguma jų teigė, jog rinkinys yra naudingas būtent tuo, kad jį, kaip praktinį įrankį, galima bus detaliai analizuos ir ateityje.

“GenCo 100% atitinka mūsų strategiją” (susitikimo Graikijoje dalyvis)

“GenCo aprašyti pavyzdžiai padės mums įdiegti naujas lyčių lygybės praktikas” (susitikimo Jungtinėje Karalystėje dalyvis)

Dalyviai tvirtino, diskusijų metu išgirdę daug naujų idėjų bei iniciatyvų, kurias galės vėliau aptarti, o galbūt netgi įgyvendinti savo darbovietėse.

Vokietija
Tema: Lyčių lygybės įgyvendinimo universitetuose bei tyrimų institucijose būdai
Vieta: Berlynas
Data: 2012 m. gegužės 22 d.
Tikslinė grupė: universitetų bei tyrimų institucijų personalo vadybininkai, lygybės bei lygių galimybių specialistai
Kalba: vokiečių
Kontaktams: Kathinka Best
Tel.: +49 30 680 7969 23
El. paštas: kathinka.best@tu-berlin.de

Graikija
Tema: Lyčių lygybės kavinė už personalą atsakingiems specialistams
Vieta: Atėnai
Data: 2012 m. liepos 3 d.
Tikslinė grupė: personalo vadybininkai, lyčių lygybės ir lygių galimybių pareigūnai, žurnalistai
Kalba: graikų
Kontaktams: Aristotelis Alexopoulos
Tel.: +30 210 8964531
El. paštas: aalexopo@alba.edu.gr

Čekijos Respublika
Tema: Lyčių lygybės įgyvendinimo gerosios praktikos
Vieta: Praga
Data: 2012 m. birželio 12 d.
Tikslinė grupė: personalo vadybininkai, lyčių lygybės ir lygių galimybių pareigūnai, žurnalistai
Kalba: čekų
Kontaktams: Anna Kotková
Tel.: +420 (0)224 915 666
El. paštas: office@genderstudies.cz

Austrija
Tema: Nuo dalyvavimo paradigmos iki į rezultatus orientuotos įmonių kultūros
Vieta: Viena
Data: 2012 m. birželio 5 d.
Tikslinė grupė: personalo vadybininkai, lyčių lygybės ir lygių galimybių pareigūnai, žurnalista
Kalba: vokiečių
Kontaktams: Beatrix Hausner
Tel.: +43 (0)1 315 6393 14
El. paštas: beatrix.hausner@oegut.at

Jungtinė Karalystė
Tema: Gaining senior management commitment to gender equality in HEI’s
Vieta: Heslington
Data: 2012 m. birželio 27 d.
Tikslinė grupė: Aukštojo mokslo personalo vadybininkai bei kiti darbuotojai, suinteresuoti lyčių lygybės bei lygių galimybių įgyvendinimu jų institucijose.
Kalba: anglų
Kontaktams: Jacki Mason
Tel.: +44 (0)7966 103989
El. paštas: info@wisecampaign.org.uk

Lietuva
Tema: Darbo ir asmeninio gyvenimo suderinamumas
Vieta: Kaunas
Data: 2012 m. gegužės 25 d.
Tikslinė grupė: personalo vadybininkai, darbdaviai, lyčių lygybės specialistai, žurnalistai
Kalba: lietuvių
Kontaktams: Audronė Kisielienė
Tel.: +370-37-206575
El. paštas: a.kisieliene@lpf.lt