... lyčių lygybės skatinimas

ÖGUT: Austrijos visuomenė už aplinką ir technologijas (Austrija)

Beatrix Hausner
Hollandstraße 10/46
1020 Viena
Austrija

Tel: +43 (0)1 315 6393 14
Fax: +43 (0)1 315 6393 22
El. paštas: beatrix.hausner@oegut.at

Organizacija „Austrijos visuomenė už aplinką ir technologijas (ÖGUT)“ įkurta 1985 metais. Jos veikla susijusi su technologijų bei aplinkos sąsajos klausimais. Organizacijos tikslai:

  • Padėti vidurio ir rytų Europos valstybėms sprendžiant aplinkosaugos problemas.

  • Vertinti teisinių, politinių, socialinių bei ekonominių sistemų įtaką aplinkosaugos technologijoms bei jų ateities plėtrai.

  • Informuoti visuomenę apie galimybes ir pavojus, dėl technologijų ir aplinkos.

  • Atsižvelgiant į daugumos ÖGUT narių interesus kelti klausimus, susijusius su aplinka ir technologijomis.

Siekiant šių tikslų ÖGUT aktyviai skatina mokslo institucijų, verslo pramonės darbdavių ir darbuotojų atstovų bendravimą bei bendradarbiavimą.

Nuo 2004 ÖGUT dirba “Lyčių bei socialinės darnos” tematikos klausimu orientuodamasi į lygias galimybes tyrimuose bei technologijose. 2009 ÖGUT organizavo Austrijos apdovanojimus už lyčių lygybę tyrimuose bei plėtroje, kuriuos skyrė Austrijos susisiekimo, inovacijų ir technologijų ministerija.

www.femtech.at/index.php?id=34
www.femtech.at/index.php?id=56&L=2