... lyčių lygybės skatinimas

Socialinių inovacijų fondas, Lietuva

Liudmila Mecajeva
Savanoriu pr. 1
44255 Kaunas
Lietuva

Tel: +370 (0)3720 8331
Fax: +370 (0)3720 6575
El. paštas: l.mecajeva@lpf.lt

Socialinių inovacijų fondas (SIF) yra 1994 metais įsteigta nevyriausybinė organizacija, kuri padeda bedarbėms ir socialiai remtinoms moterims pasiekti teigiamų pokyčių jų gyvenime, sudarydama joms mokymosi galimybes, teikdama socialinę paramą, informavimą bei patarimus. SIF dirba vietiniame, nacionaliniame bei Europiniame / tarptautiniame lygmenyse. Socialinių inovacijų fondas daugiau kaip dešimt metų bendradarbiauja su mokymosi visą gyvenimą organizacijomis, turi didžiulę ES projektų vadovavimo bei įgyvendinimo patirtį: yra koordinavęs 5 ES finansuotus projektus, o kaip partneris dalyvavęs gerokai daugiau nei 20 projektų. SIF aktyviai siekia įtakoti viešąją politiką dėl Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo įgyvendinimo. Socialilinių inovacijų fondas yra Lietuvos nevyriausybinių organizacijų koalicijos moterų teisėms ginti, vienijančios daugiau nei 60 Lietuvos organizacijų, iniciatorius ir koordinatorius. Socialinių inovacijų fondas buvo sėkmingai įgyvendinto ES Leonardo da Vinci projekto „GED-PLAN: lyčių lygybės ir lygių galimybių planavimas darbo vietose“ koordinatorius.

SIF taip pat dirba konsultavimo bei plėtros srityje ir turi įvairiapusią patirtį kuriant ir plėtojant lyčių lygybės priemones organizacijose. Europinių projektų rėmuose SIF yra pateikias visą eilę novatoriškų koncepcijų dėl praktinio lyčių lygybės įgyvendinimo ne tik darbe, bet ir visose gyvenimo sferose.

www.lpf.lt