... lyčių lygybės skatinimas

Situacijos apžvalga

Situacijos apžvalga pateikia „lygybės tarp moterų ir vyrų“ darbovietėse projekto partnerių šalyse padėtį. Kokie įstatymai, reglamentuojantys moterų ir vyrų lygybę, kokios pramonės įmonėse arba mokslo įstaigose vykdomos veiklos ar priemonės galėtų paskatinti organizacijas siekti efektyvesnio lyčių lygybės įgyvendinimo? Kas apibūdina esamą lyčių lygybės situaciją darbovietėse: vienodo darbo užmokesčio moterims ir vyrams nustatymas, moterų užimančių vadovaujančias pareigas skaičius, parama darbo ir asmeninio gyvenimo derinimui ir t.t.?

Situacijos apžvalga parengta 2011m. birželio mėnesį [EN]

Pristatymas "Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas Lietuvoje" [LT] [PDF]