... lyčių lygybės skatinimas

Priemonių rinkinys

GenCo Europinis priemonių rinkinys pateiks konkrečius Europos organizacijose įgyvendintų praktinių lyčių lygybės priemonių pavyzdžius. Tai novatoriškas savarankiško mokymosi įrankis, detaliai apibūdinantis pavyzdžius ir keitimosi procesus, tam kad padėtų, įkvėptų ir motyvuotų sprendimų priėmėjus skatinti lyčių lygybę savo organizacijose.

Ieškoti priemonių rinkinyje

Sektorius

Gamyba
Paslaugos
Aukštasis mokslas
Tyrimai
Kita
Visi sektoriai

Dydis

Veiklos sritys

Karjera bei profesinis augimas
Darbuotojų atranka į laisvas darbo vietas
Darbo bei asmeninio gyvenimo suderinamumas
Vadovybės įsipareigojimai ir organizacijos lyčių lygybės politika
Vadovavimas bei vertinimo priemonės organizacinėje plėtroje
Organizacinė kultūra
Tyrimai
Mokymas ir švietimas
Paieška pagal raktažodžius

Informuotumo didinimas
Moterys mokslininkės
Karjera
Rūpinimasis vaikais ar asmenimis, kuriems reikalinga priežiūra
Porų karjera
Įvairovės valdymas
Vienodas atlygis
Moterys moksle
Lanksčios darbo sąlygos
Motinystės arba tėvystės atostogos
Mentorystė
Tinklų kūrimas
Įdarbinimas
Seksualinis priekabiavimas
Įgūdžių lavinimas
Darbuotojų apklausa
Vadovaujančios moterys
Vadovybės įsipareigojimas
Lyčių aspektas tyrimuose

Operatoriai
ARBA
IR