... lyčių lygybės skatinimas

Penkios geriausios lygių galimybių įmonės

Šalis

Graikija

Įgyvendinimas

Konkursas

Pirmasis apdovanojimas :

2007

Apdovanojimo pavadinimas :

Penkios geriausios lygių galimybių įmonės

Pristatytas :

ALBA verslo mokykla

Atsakingas už įgyvendinim ą:

ALBA verslo mokykla (vadovaujanti), Graikijos įmonių federacija, Vidaus reikalų ministerijos generalinis lyčių lygybės sekrotoriatas

Tikslinė grupė :

Privačios įmonės

Įrankiai :

Klausimynai žmogiškųjų išteklių vadybininkams, pagalbinė medžiaga

Kategorijos skirtingoms grupėms :

Nėra

Organizacijų, gavusių apdovanojimą , skaičius

5

Trumpas aprašymas / ypatybės

Konkursas pirmą kartą organizuotas 2007 , kaip dalis ES lygybės projekto (ANTHISI).

Tikslinė grupė – įvairaus dydžio ir skirting ų sektorių įmonės. Deja, galima teigti, jog daugiausiai dėmesio sulaukta iš didelių įmonių, kurios turėjo daugiausiai galimybių laimėti. Iš penkių nugalėtojų, trys kompanijos buvo tarptautinės - Shell, BP ir McDonald’s – kartu su dviem Graikijos įmonėmis – viena SVV ir viena graikų tarptautinė.

Šis konkursas vienin telis, kuriame aiškiai teigiama, jog paraiškos klausimynai turi būti užpildyti žmogiškųjų išteklių vadybininkų.

Dalyvavimas konkurse yra nemokamas. Konkursas buvo finansuojamas ES, nacionalini ų bei asmeninių fondų.

Konkurso organizatoriai yra patenkinti tikslinės grupės, žiniasklaidos ir valdžios atst ovų atsaku. Finansavimas stabilus ir planuojama rengti konkursą kasmet arba kas du metus.

NUORODA (tik graikų kalba):  www.equal-anthisi.gr/wwwgreek/act_details.asp?d_id=22&page=2